środa, kwietnia 24, 2019
   
Text Size
sobota, 28 sierpnia 2010 08:38

Szacowanie szkód łowieckich

Koło Łowieckie nr 48 „Ponowa” zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich 60,75,89 i 90. W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

  • tereny w granicach administracyjnych miast

  • tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości

  • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY

Wniosek poszkodowanego powinien zawierać:

  1. dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu

  2. lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody)

  3. rodzaj szkody

  4. szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu

  5. przy ostatecznym szacowaniu szkody do protokołu szkód należy podać nr konta bankowego poszkodowanego.

Wniosek na piśmie należy składać pod adresem:

Koło Łowieckie nr 48 „PONOWA”
ul. Żeromskiego 3/27
22-200 Włodawa

 

Osobą odpowiedzialną z ramienia koła za czynności związane z szacowaniem szkód jest

Anna Jańczak - główny koordynator tel. 505 078 420