niedziela, marca 07, 2021
   
Text Size

WYSTAWA TROFEÓW ŁOWIECKICH POLESKIE DARZ BÓR od 9-02-2011 do 20-03-2011

Kol. Anna Jańczak jest członkiem Koła Łowieckiego nr 48 „PONOWA” we Włodawie, jest również Przewodniczącą Komisji Kultury Łowieckiej i Promocji Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie. Dzięki jej pomysłowi i dużemu zaangażowaniu  zorganizowano właśnie taką wystawę łowiecką.

 


Organizatorami wystawy są:
• Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie,
• Muzeum Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
• Koło Łowieckie nr 48 „Ponowa”
• Koło Łowieckie nr 50 „Cietrzew”
• Koło Łowieckie nr 70 „Sokół”
• Koło Łowieckie nr 86 „Szpak”

Mówią o niej kobieta z pasją to właśnie nasza koleżanka Ania Jańczak jako pracownik ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie dba o to aby młodzież szkolna czynnie brała udział w lekcjach ekologii. Od pięciu lat młodzież szkolna uczestniczy w przeprowadzanej przez wydawnictwo Łowiec Polski akcji „Ożywić Pola”. Akcja ta polega przede wszystkim na zachęcaniu szkół do uczestnictwa w kształtowaniu środowiska, zakładaniu remiz śródpolnych, które są schroniskiem dla bogatej biocenozy zwierzyny drobnej. Młodzież szkolna bierze również udział w lekcjach edukacyjnych, sesjach i konkursach ekologicznych, sadzeniu lasu. W dniu otwarcia wystawy tj. 9 lutego br. odwiedziło ją kilkadziesiąt osób. Krótkie otwarcie, kilka słów o łowiectwie, podziękowania dla sponsorów, bez których taka wystawa nie powstałaby. Na wystawę przedmioty dostarczyli myśliwi z w/w czterech kół. Są to osobiste „skarby” trofea, pamiątki, kroniki. Wspaniale spreparowane tusze zwierząt łownych. Znalazły się również przedmioty z dalekiej Afryki z polowania na czarnym lądzie właśnie kol. Anny Jańczak. Były  również  nie zapowiedziane atrakcje, grochówka, bigos myśliwski, dzik pieczony oraz „grzaniec”. Miłe panie w białych czepkach częstowały wszystkich chętnych a szef kroił fachowo duże plastry mięsa z pieczonego dzika. Wystawa ta potrwa jeszcze do 20 marca 2011 roku, zapraszamy wszystkich chętnych do oglądania a w szczególności młodzież szkolną.

Zdjęcia z wystawy do obejrzenia w galerii naszej strony.