czwartek, października 01, 2020
   
Text Size

50 LAT W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM

JUBILEUSZ 50 LECIA PRZYNALEŻNOŚCI DO

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

1968-2018

Doc. Dr n. mat.  J ó z e f   P I T U C HSylwetka jubilata:

Jest członkiem PZŁ od: 19-12-1968 r.

Przynależność do koła łowieckiego:  NR 48 "PONOWA" WŁODAWA

Wykształcenie, zawód, miejsce pracy: Wyższe,  Doc. Dr n. mat. Wykładowca PWSZ  CHEŁM.

Posiadane odznaczenia łowieckie:

BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ 1979 r.

SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ  1983 r.

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ 2007 r.

ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU CHEŁMSKIEGO 2013 r.

ZŁOM - najwyższe odznaczenie łowieckie 2018 r.

 

Pełnił następujące funkcje w kole łowieckim, władzach lub organach PZŁ:

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ  od  1970 do 1976 r.

SKARBNIK KOŁA od 1976 do 1980 r.

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ od 1982 do 1984 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ od 1988 do 1990 r.

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ od 2000 do 2015 r.

LEKTOR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO  od   2011 r.

SĘDZIA INSTRUKTOR STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO od 2015 r.

MISTRZ STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO od 1983 r.

PILOT IMPREZ I POLOWAŃ DEWIZOWYCH od 1989 r.

 

Kolega Józef  Pituch należy do aktywnych członków Koła Łowieckiego nr 48 "PONOWA" we Włodawie. Jest również członkiem Koła Łowieckiego nr 64 "DARZ BÓR" w Janowie Lubelskim (od 19 grudnia 1968 roku do chwili obecnej jako członek honorowy). W bardzo dużym stopniu przyczynia się do wykonania rocznego planu łowieckiego w kole. Jest reprezentantem koła łowieckiego jak też okręgu w zawodach strzeleckich różnego szczebla. Reprezentuje koło profesjonalnie i każdorazowo staje na podium uzyskując satysfakcjonujące wyniki strzeleckie. Kultywuje, rozwija i przekazuje innym zasady etyki łowieckiej, tradycji i zwyczajów łowieckich. Przestrzega przepisów prawa łowieckiego, statutu PZŁ i regulaminu polowań. Podczas organizowanych kursów dla młodych adeptów myślistwa uczy zasad wykonywania polowania. Wykształcił kilka pokoleń młodych myśliwych. Wielokrotnie prowadził zebrania w kole łowieckim, szkolił na kursach myśliwych do prowadzenia polowań zbiorowych.  Kolega Józef Pituch w dalszym ciągu bierze aktywny udział w różnych zawodach strzeleckich, jak też można go zauważyć często na strzelnicy myśliwskiej podczas treningu strzeleckiego oraz udzielającego instruktarzu młodym myśliwym. Posiada dużą wiedzę  z zakresu wyceny medalowej trofeów myśliwskich. Bierze czynny udział w różnych uroczystościach związanych z działalnością Polskiego Związku Łowieckiego.  W jego rodzinie tradycje myśliwskie sięgają już trzech pokoleń. Jego syn Dariusz jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 1984 roku, jak również wnuk Piotr s. Dariusza poluje od 2016 roku.

Koledzy z naszego koła tj. Pituch, Czegus i Pączek zaangażowali się w wykonanie pomnika ku czci powstańców styczniowych. W miejscowości Adamki w pobliżu leśniczówki postawili krzyż żelazny i w miejscowości Luta obelisk upamiętniający tą rocznicę. Otwarcia dokonały władze miasta Włodawy w dniu 7 marca 2008 roku. Oficjalną reprezentację koła ze sztandarem stanowili kol. Tyszczuk, Pełech i Koszut. Koło zobowiązało się wziąć pod opiekę ten pomnik upamiętniający niepodległościowy zryw powstania styczniowego. Niżej wycinek prasowy z tej uroczystości oraz zdjęcia.

Z kolekcji kolegi Józefa Pitucha.

W dniu 1 czerwca 2013 roku 49 zawodników brało udział w tegorocznych Mistrzostwach Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie.

W dniach 19-20 czerwca 2015 roku Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego na strzelnicy w Kumowej Dolinie zorganizował kurs dla kandydatów na  sędziów i instruktorów  strzelectwa myśliwskiego, w którym uzyskał uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego.

W dniu 19 września 2015 roku na strzelnicy w Kunowej Dolinie w Chełmie odbyły się zawody strzeleckie instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego okręgu chełmskiego. W zawodach tych brało udział dwóch członków naszego koła łowieckiego Kol. Józef Pituch i Krzysztof Pączek.

Strzelano pół konkurencji i tak kol. Józef Pituch zdobył 1 miejsce uzyskując 221/250

W dniu 10 września 2016 roku na strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie odbył się XXII Turniej Chmielakowy  organizowany przez Zarząd Główny PZŁ w Warszawie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Patronat honorowy zawodów objął Senator RP Prof. Józef Zając. Kolega Pituch uzyskał wynik 421/500.

 

Pituch Józef

M

80

85

50

50

265

66

90

156

421

W dniu 17 września 2016 roku na strzelnicy w Kumowej Dolinie rozegrano turniej strzelecki  sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego z okręgu chełmskiego. Pierwsze miejsce zajął Kol. Józef Pituch, który otrzymał dyplom i puchar.

Kolega Józef Pituch w czasie swojego długiego stażu myśliwskiego zdobył ponad 60 dyplomów (głównie miejsca pierwsze) w strzelaniach myśliwskich oraz kilkanaście pucharów i nagród rzeczowych. Mając 76 lat w bieżącym roku zdobył pierwsze miejsce w zawodach sędziów i instruktorów strzelectwa  myśliwskiego wśród zawodników z okręgu chełmskiego. Oto niektóre z nich:

DARZ   BÓR

1968 - 2018

 

Uwaga: materiały wstawiono za zgodą zainteresowanego.