piątek, stycznia 17, 2020
   
Text Size

Aktualności

Introdukcja bażanta

W dniu 7 września 2019 roku KŁ Ponowa we Włodawie zakupiło 200 bażantów, odhodowanych, gotowych do introdukcji w łowisko. Bażanty wpuszczono w łowiska :

- obwód 62 Hanna – 50 sztuk,

- obwód 75 Korolówka – 50 sztuk,

- obwód 89 Orchówek – 50 sztuk,

- obwód 90 Adampol – 50 sztuk.

Zachęcamy kolegów do czynnego brania udziału w konkursie na lisiarza sezonu KŁ Ponowa

 

XXXV Krajowy Konkurs Kół Łowieckich

 

 

Galeria zdjęć - fot Krzysztof Pączek

   

Hubertus 2019 w Zamościu

Więcej: Hubertus 2019 w Zamościu

   

Zawody strzeleckie w Kumowej Dolinie

W dniu 30.08.2019 na strzelnicy w Kumowej Dolinie w Chełmie odbyły się zawody w strzelectwie myśliwskim zarządów kół. Drużyna w składzie Jacek Pcion, Marek Kazimierczuk, Anna Jańczak zajęła 1 miejsce i zdobyła Puchar Okręgu. Drugi puchar za zajęcie 1 miejsca w klasyfikacji prezesów kół otrzymała prezes KŁ Ponowa Anna Jańczak.

 

 

Więcej: Zawody strzeleckie w Kumowej Dolinie

   

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 sierpień 2019 rok

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członków Koła Łowieckiego nr 48 „Ponowa” we Włodawie:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad WZ.
  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
  4. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  7. Przedstawienie budżetu Koła na sezon 2019/2020.
  8. Zatwierdzenie budżetu Koła na sezon 2019/2020.
  9. Przedstawienie propozycji planu działalności Koła na rok następny, dyskusjai podjęcie uchwały w tej sprawie.

10. Uchwała w sprawie regulaminu zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, sposobu           i terminu opłaty wpisowego, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny i postępowania z trofeami.

11.  Przedstawienie projektów uchwał przez Komisję Uchwał i Wniosków, dyskusja.

12. Głosowanie nad przyjęciem uchwał przedstawionych przez komisję.

13. Komunikaty i ogłoszenia:

- w tym rozpatrzenie propozycji  myśliwych o przygotowanie i prowadzenie Książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym w wersji elektronicznej,

- propozycje zorganizowania formy spotkania z okazji święta myśliwych Hubertusa,

- określenie bazy spotkań myśliwych celem wydawania odstrzałów.

14. Zakończenie obrad i zamknięcie NWZ.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 11.08.2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie KŁ „Ponowa” w ADAMPOLU. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy serdecznie Koleżanki i Kolegów myśliwych oraz kandydatów. Regulamin obrad oraz porządek obrad zostaną umieszczone na stronie internetowej koła WWW.ponowa48.pl

Po zebraniu odbędzie się krótka narada z Gospodarzami łowisk.

   

Strona 3 z 12