czwartek, lutego 27, 2020
   
Text Size

Aktualności

XXIII TURNIEJ CHMIELAKOWY 09-09-2017

Organizatorem turnieju był Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie. Zawody zostały przeprowadzone wg prawideł obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim w pełnym wieloboju. Sędzią głównym był Marian Flis. Udział brało 70 zawodników. Klasyfikacje były następujące: indywidualnie w klasie powszechnej, indywidualnie w klasie mistrzowskiej, w klasie Dian, w klasie seniorów i w klasie wstępnej C.  W zawodach strzeleckich z naszego koła brali udział następujący myśliwi - zawodnicy: Anna Jańczak, Józef Pituch, Krzysztof Pączek i Jacek Pcion. Niżej wyniki uzyskane przez zawodników.

Miejsce

Nazwisko imię

Kl.

Krąg

Przeloty

Zając

Śrut

Dzik

Rogacz

Kula

Suma

44

Pcion Jacek

P

75

75

35

45

230

84

96

180

410

48

Pituch Józef

M

85

65

45

45

240

61

97

158

398

50

Paczek Krzysztof

M

85

65

45

50

245

48

80

128

373

64

Jańczak Anna

P

60

65

40

15

180

52

92

144

324

Koleżanka Anna Jańczak zajęła trzecie miejsce w kategorii  Dian, Józef Pituch zajął pierwsze miejsce w kategorii seniorów a kolega Jacek Pcion trzecie miejsce w kategorii wstępnej.

 

XVII MISTRZOSTWA OKRĘGU PZŁ W CHEŁMIE

 

W dniu 17 czerwca 2017 roku odbyły się XVII Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie. W zawodach brało udział 45 myśliwych w tym jedna Diana. Otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik , obowiązki głównego sędziego mistrzostw pełnił Marek Kuszneruk a pomoc medyczną zabezpieczał Jerzy Wojciech Suchodół. W zawodach brało udział pięciu myśliwych naszego koła w tym Diana.

WYNIKI STRZELECKIE REPREZENTANTÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 48 „PONOWA” WE WŁODAWIE NA OKRĘGOWYCH ZAWODACH STRZELECKICH W CHEŁMIE

17-06-2017 ROKU

 

 

O

K

P

Z

Razem śrut

D

R

Razem kula

razem

PCION JACEK

90

90

35

40

255

85

95

180

435

PĄCZEK KRZYSZTOF

55

80

50

30

215

60

70

130

345

KORONA KAMIL

75

60

40

30

205

36

88

124

329

PITUCH JÓZEF

60

55

50

20

185

64

78

142

327

JAŃCZAK ANNA

65

50

40

35

190

56

71

127

317

O - oś,    K - krąg,     P – przeloty,    Z – zając,    D – dzik,    R – rogacz, lis.

Koło łowieckie nr 48 „Ponowa” zajęło III miejsce w okręgu chełmskim w klasie otwartej z ilością zdobytych  punktów 1109 oraz III miejsce w okręgu chełmskim w klasie powszechnej z ilością 1081 punktów zdobytych.   Wśród naszych zawodników wyniki były następujące: w klasie mistrzowskiej najlepszy wynik 345 pkt. uzyskał Krzysztof Pączek natomiast w klasie powszechnej 435 pkt. uzyskał Jacek Pcion, który był również najlepszym zawodnikiem ze stażem myśliwskim do 5 lat. Józef Pituch zajął pierwsze miejsce z ilością 327 pkt. wśród seniorów a Anna Jańczak z 317 pkt. zwyciężyła wśród Dian.

Foto.Krzysztof Pączek

   

Turniej strzelecki o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko

W dniu 23-04-2017 roku na strzelnicy myśliwskiej  „Kumowa Dolina” w m. Rudka koło Chełma odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko. Wszystkich przybyłych na strzelnicę powitał Mirosław Sawicki Łowczy Okręgowy. Obowiązki sędziego głównego powierzono dla Andrzeja Szumery. 25 zawodników rywalizowało w wieloboju myśliwskim o miano najlepszego. W zawodach  strzeleckich brało udział trzech członków   Koła Łowieckiego nr 48 „Ponowa” we Włodawie reprezentujących okręg chełmski i byli nimi Anna Jańczak,  Józef Pituch oraz Jacek Pcion. W klasie powszechnej zwyciężył Jacek PCION z wynikiem 437/500, w klasie Dian zwyciężyła Anna JAŃCZAK z wynikiem 342/500. W klasie seniorów zwyciężył Kolega Józef PITUCH z wynikiem 392/500 zajmując równocześnie ósme miejsce w klasie mistrzowskiej. Serdeczne gratulacje od Koleżanek i Kolegów z koła, i  oby w  następnych zawodach wyniki były jeszcze lepsze.

   

Zawody o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko.

 

W dniu 23-04-2017 roku na strzelnicy myśliwskiej  "Kumowa Dolina" w m. Rudka koło Chełma odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko. Wszystkich przybyłych na strzelnicę powitał Mirosław Sawicki Łowczy Okręgowy. Obowiązki sędziego głównego powierzono dla Andrzeja Szumery. 25 zawodników rywalizowało w wieloboju myśliwskim o miano najlepszego. W zawodach  strzeleckich brało udział trzech członków   Koła Łowieckiego nr 48 ?Ponowa? we Włodawie reprezentujących okręg chełmski i byli nimi Anna Jańczak,  Józef Pituch oraz Jacek Pcion. W klasie powszechnej zwyciężył Jacek PCION z wynikiem 437/500, w klasie Dian zwyciężyła Anna JAŃCZAK z wynikiem 342/500. W klasie mistrzowskiej 8 miejsce zajął Kolega Józef PITUCH. Serdeczne gratulacje od Koleżanek i Kolegów z koła, i oby w następnych zawodach wyniki były jeszcze lepsze.

Więcej: Zawody o Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko.

   

POLOWANIE NA DRAPIEŻNIKI

W okręgu chełmskim jak co roku zaplanowano w drugą sobotę i niedzielę lutego polowania zbiorowe na drapieżniki. W naszym kole zorganizowano również dwa polowania w obwodach nr 90 i 75 na lisy. W dniu 11 lutego 2017 roku w obwodzie nr 90 polowanie prowadził kolega Krzysztof Jakubiak. W polowaniu brało udział 20 myśliwych oraz jeden stażysta.  Pozyskano łącznie 11 lisów. W dniu 12 lutego 2017 roku w obwodzie nr 75 polowanie prowadził kolega Andrzej Antoniszewski. W polowaniu brało udział 16 myśliwych. Pozyskano łącznie 5 lisów. Głównym celem przeprowadzania polowań na drapieżniki jest zredukowanie ich zbyt dużej liczby. Koło nasze corocznie kupuje odchowane 8 tygodniowe bażanty, które są wpuszczane w łowiska. W roku 2016 zakupiono łącznie 250 sztuk bażantów za kwotę 4500 zł. Bażanty te zostały wypuszczone w łowiska w miesiącu sierpniu. W poprzednich latach w łowisko wypuszczono również 100 sztuk kuropatw. Szacunkowa ilość bażantów wg stanu na dzień 10-03-2017 roku wynosi  339 sztuk, natomiast kuropatw 140 sztuk. Szacunkowy stan lisów na wszystkich obwodach dzierżawionych przez nasze koło wynosi około 140 sztuk. We wszystkich obwodach   zinwentaryzowano łącznie około 760 sztuk zajęcy. Od kilkunastu lat nie polujemy w naszym kole na zające. W sezonie 2016/2017 na próbę zorganizowano jedno polowanie zbiorowe na zające. Polowano w dwóch grupach i pozyskano jedynie 2 zające. Należy dodać, że w ostatnich kilku latach do łowiska wpuszczono kilkadziesiąt zajęcy zakupionych. A teraz trochę historii. Z zapisów naszej kroniki łowieckiej wynika, że: ?aktualny stan zwierzyny łownej w 4 obwodach wg inwentaryzacji na dzień 31 marca 1967 roku przedstawia się następująco: 55 dzików, w tym 31 starsze i 24 warchlaki, 280 saren, w tym 127 rogaczy i 153 kóz, 3930 zajęcy, 30 lisów, 30 cietrzewi, 280 kuropatw. Odstrzał drapieżników latach 1963-1966 wyglądał następująco: psów 33, kotów 45, wron siwych 428, srok 78, jastrzębi gołębiarzy 8, krogulców 2, błotniaków stawowych 3. W sprawozdaniu z zagospodarowania łowieckiego odnotowano, iż w okresie 1964-1966 koło dzierżawiło 4 obwody o łącznej powierzchni 26 931 ha. W piśmie z dnia 8 marca 1966 roku Kol. Jan Krupka ? Przewodniczący Koła informuje, iż w latach 1966-1967 pozyskano 18 dzików, 39 saren, 1051 zajęcy, 12 lisów ?. Z tych kilku danych można wywnioskować dlaczego jest tak zły stan zwierzyny drobnej na naszych obwodach. W minionym sezonie pozyskano 2 zające a 50 lat wstecz 1051 sztuk, 12 lisów a w minionym sezonie 130 sztuk. Aby zachować równowagę w łowisku a tym samym zwiększyć stan zwierzyny drobnej co roku planuje się okręgowe łowy na drapieżniki. Należy dążyć do zwiększenia proporcji między drapieżnikami a drobną zwierzyną łowną. 50 lat wstecz przypadało na jednego lisa w łowisku 131 zajęcy a obecnie  około 5  sztuk. Dzierżawiony przez koło teren składający się z czterech obwodów pozostaje obszarowo taki sam natomiast przed pół wiekiem w kole było zaledwie 17 myśliwych a obecnie koło liczy 104 członków. Oto kilka fotek wykonanych przez kolegę Włodzimierza Czeżyka z polowania na drapieżniki.

 

   

Strona 7 z 13