piątek, stycznia 17, 2020
   
Text Size

Aktualności

Zawody strzeleckie 2013

W dniu 1 czerwca 2013 roku 49 zawodników brało udział w tegorocznych Mistrzostwach Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie.  Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik- Prezes ORŁ w Chełmie.

Więcej: Zawody strzeleckie 2013

 

Ku pamięciu Zbigniewa Czegusa

Włodawa 25.11.2012 r.

Uroczyste poświęcenie obelisku ku pamięci  Zbigniewa Czegusa podczas polowania w Kole Łowieckim nr 48 „Ponowa” we Włodawie.

W dniu 25 listopada 2012 r. myśliwi z Koła Łowieckiego nr 48 „Ponowa” we Włodawie uczestniczyli w uroczystym polowaniu zorganizowanym w obwodzie nr 90. Polowanie rozpoczęto zbiórką za Kościołem w Wyrykach. Uczestników polowania  (40 myśliwych)  członków koła i zaproszonych gości powitał Łowczy Lucjan Pełech. Po odprawie i losowaniu stanowisk podzielono myśliwych na dwie grupy. Prowadzącymi polowania byli Jerzy Filipek i Szymon Wasilewicz. Przy ładnej pogodzie opolowano cztery mioty, a następnie obie grupy myśliwych spotkały się o godzinie 12:30 przy ufundowanym przez członków koła i wykonanym przez Jerzego Filipka obelisku pamiątkowym w miejscu tragicznej śmierci Podłowczego kol. Zbigniewa Czegusa na polowaniu w dniu 20 lipca 2012 roku. Przybyłych członków rodziny, gości i myśliwych powitał Prezes Koła Józef Tyszczuk.

Więcej: Ku pamięciu Zbigniewa Czegusa

   

Polowanie hubertowskie w Kole Łowieckim nr 48 "PONOWA"

W bieżącym roku polowanie hubertowskie w naszym kole odbyło się w dniu święta myśliwych tj. 3 listopada. Na polowanie przyjechało 56 myśliwych, których podzielono na trzy grupy. Polowanie zaplanowano w obwodzie nr 89 a zbiórkę myśliwych i naganki przy domku myśliwskim w Adamkach.

 

Więcej: Polowanie hubertowskie w Kole Łowieckim nr 48 "PONOWA"

   

65 lat Koła Łowieckiego nr 48 "Ponowa" we Włodawie

Bardzo istotną dziedziną gospodarowania zasobami przyrodniczymi jest łowiectwo. W naszym kraju ochroną zwierzyny oraz zagospodarowaniem obwodów łowieckich zajmują się myśliwi. Zrzeszeni w kołach łowieckich społecznie prowadzą gospodarkę łowiecką na wydzierżawionych obszarach. Odpowiadają w pełni za szkody w rolnictwie wyrządzane przez zwierzynę, które pokrywają z własnych funduszy. Tereny, którymi się opiekują, to obwody łowieckie leśne i polne. Muszą być one odpowiednio zagospodarowane. Są na nich zlokalizowane poletka łowieckie, miejsca i urządzenia do dokarmiania zwierzyny, jak też do wykonywania polowania.

fot. W. Czeżyk

Więcej: 65 lat Koła Łowieckiego nr 48 "Ponowa" we Włodawie

   

Mistrzostwa w strzelaniu zarządów kół 2012

W dniu 1 września 2012 roku na strzelnicy Zarządu Okręgowego w Chełmie odbyły się mistrzostwa w strzelaniu dla zarządów kół macierzystych okręgu chełmskiego.

Więcej: Mistrzostwa w strzelaniu zarządów kół 2012

   

Strona 11 z 12