wtorek, marca 19, 2019
   
Text Size
sobota, 28 sierpnia 2010 08:38

Szacowanie szkód łowieckich

Koło Łowieckie nr 48 „Ponowa” zgodnie z Ustawą Prawo Łowieckie obowiązane jest do wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich 60,75,89 i 90. W skład obwodów łowieckich z mocy ustawy nie wchodzą m.in.:

  • tereny w granicach administracyjnych miast

  • tereny zajęte przez miejscowości nie zaliczane do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogami wewnątrz tych miejscowości

  • budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.DOKUMENTY I WARUNKI NIEZBĘDNE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY

Wniosek poszkodowanego powinien zawierać:

  1. dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu

  2. lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody)

  3. rodzaj szkody

  4. szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu

  5. przy ostatecznym szacowaniu szkody do protokołu szkód należy podać nr konta bankowego poszkodowanego.

Wniosek na piśmie należy składać pod adresem:

Koło Łowieckie nr 48 „PONOWA”
ul. Żeromskiego 3/27
22-200 Włodawa

 

Osobą odpowiedzialną z ramienia koła za czynności związane z szacowaniem szkód jest

Anna Jańczak - główny koordynator tel. 505 078 420

Waldemar Stefaniak   tel. 505 431 963

Tadeusz Łobacz   tel. 662 743 129

Tomasz Koszut   tel. 515 504 009

Lucjan Pełech   tel. 606 647 357Inne niż pisemne zgłoszenie szkody zgodnie z obowiązującym prawem nie będzie rozpatrzone!

Odszkodowanie nie przysługuje przy szkodach nie przekraczających wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.