HUBERT OKRĘGOWY 2015 WE WŁODAWIE

24 października 2015 roku został zorganizowany po raz kolejny Okręgowy dzień św. Huberta. Tradycją corocznych spotkań z okazji św. Huberta jest ich organizowanie przez macierzyste  koła łowieckie z terenu poszczególnych powiatów wchodzących w skład chełmskiej okręgowej organizacji łowieckiej.

Organizatorami tegorocznego święta były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu włodawskiego: KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie, KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystości zainaugurowano mszą św. w Kaplicy św. Huberta w Suchawie.

Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalistów, odprawił ks. Stanisław Furlepa w asyście ks. Stanisława Dadasa. Myśliwi ofiarowali dary lasu. Bezpośrednio po mszy odsłonięto dwie tablice poświęcone historii świątyni i jej odbudowie. Tablice wykonał Krzysztof Pączek.

Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w Gościńcu „Podkowa” we Włodawie. Wśród zaproszonych gości: Prof. Józef Zając, Dr Beata Fałda, Adam Panasiuk Wice Starosta Włodawski, Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, Komendanci PSG: Grzegorz Niewiadomski, Janusz Wólczyński, Piotr Stupka, Artur Rapa. Władze związku reprezentował Ryszard Gierliński -GKR i Marian Rudnik -NRŁ. Okręg zamojski PZŁ reprezentował Lucjan Grabarczuk i Henryk Studnicki. LP reprezentował Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa Andrzej Kozak.

W trakcie części oficjalnej zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie: „Złom” otrzymał Paweł Kunz,  Złoty Medal Zasługi Łowieckiej- Ryszard Jaskulski, Srebrny- Jerzy Filipek. Andrzej Huzior odebrał certyfikat „Tytuł  Rogacz AD 2015 i Rekord Okręgu” oraz złoty medal za pozyskanego rogacza wycenionego wstępnie na 187 pkt CIC. Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska.