POLOWANIE NA DRAPIEŻNIKI

W okręgu chełmskim jak co roku zaplanowano w drugą sobotę i niedzielę lutego polowania zbiorowe na drapieżniki. W naszym kole zorganizowano również dwa polowania w obwodach nr 90 i 75 na lisy. W dniu 11 lutego 2017 roku w obwodzie nr 90 polowanie prowadził kolega Krzysztof Jakubiak. W polowaniu brało udział 20 myśliwych oraz jeden stażysta.  Pozyskano łącznie 11 lisów. W dniu 12 lutego 2017 roku w obwodzie nr 75 polowanie prowadził kolega Andrzej Antoniszewski. W polowaniu brało udział 16 myśliwych. Pozyskano łącznie 5 lisów. Głównym celem przeprowadzania polowań na drapieżniki jest zredukowanie ich zbyt dużej liczby. Koło nasze corocznie kupuje odchowane 8 tygodniowe bażanty, które są wpuszczane w łowiska. W roku 2016 zakupiono łącznie 250 sztuk bażantów za kwotę 4500 zł. Bażanty te zostały wypuszczone w łowiska w miesiącu sierpniu. W poprzednich latach w łowisko wypuszczono również 100 sztuk kuropatw. Szacunkowa ilość bażantów wg stanu na dzień 10-03-2017 roku wynosi  339 sztuk, natomiast kuropatw 140 sztuk. Szacunkowy stan lisów na wszystkich obwodach dzierżawionych przez nasze koło wynosi około 140 sztuk. We wszystkich obwodach   zinwentaryzowano łącznie około 760 sztuk zajęcy. Od kilkunastu lat nie polujemy w naszym kole na zające. W sezonie 2016/2017 na próbę zorganizowano jedno polowanie zbiorowe na zające. Polowano w dwóch grupach i pozyskano jedynie 2 zające. Należy dodać, że w ostatnich kilku latach do łowiska wpuszczono kilkadziesiąt zajęcy zakupionych. A teraz trochę historii. Z zapisów naszej kroniki łowieckiej wynika, że: ?aktualny stan zwierzyny łownej w 4 obwodach wg inwentaryzacji na dzień 31 marca 1967 roku przedstawia się następująco: 55 dzików, w tym 31 starsze i 24 warchlaki, 280 saren, w tym 127 rogaczy i 153 kóz, 3930 zajęcy, 30 lisów, 30 cietrzewi, 280 kuropatw. Odstrzał drapieżników latach 1963-1966 wyglądał następująco: psów 33, kotów 45, wron siwych 428, srok 78, jastrzębi gołębiarzy 8, krogulców 2, błotniaków stawowych 3. W sprawozdaniu z zagospodarowania łowieckiego odnotowano, iż w okresie 1964-1966 koło dzierżawiło 4 obwody o łącznej powierzchni 26 931 ha. W piśmie z dnia 8 marca 1966 roku Kol. Jan Krupka ? Przewodniczący Koła informuje, iż w latach 1966-1967 pozyskano 18 dzików, 39 saren, 1051 zajęcy, 12 lisów ?. Z tych kilku danych można wywnioskować dlaczego jest tak zły stan zwierzyny drobnej na naszych obwodach. W minionym sezonie pozyskano 2 zające a 50 lat wstecz 1051 sztuk, 12 lisów a w minionym sezonie 130 sztuk. Aby zachować równowagę w łowisku a tym samym zwiększyć stan zwierzyny drobnej co roku planuje się okręgowe łowy na drapieżniki. Należy dążyć do zwiększenia proporcji między drapieżnikami a drobną zwierzyną łowną. 50 lat wstecz przypadało na jednego lisa w łowisku 131 zajęcy a obecnie  około 5  sztuk. Dzierżawiony przez koło teren składający się z czterech obwodów pozostaje obszarowo taki sam natomiast przed pół wiekiem w kole było zaledwie 17 myśliwych a obecnie koło liczy 104 członków. Oto kilka fotek wykonanych przez kolegę Włodzimierza Czeżyka z polowania na drapieżniki.