Obwód łowiecki

Obwód 61

Powierzchnia ogółem - 28627 ha
Powiercnia wyłączenia z obwodu - 938 ha
Powierzchnia użytkowa - 27689 ha
Powierzchnia użytkowa gruntów leśnych - 13088 ha
Grunty lasów państwowych - 10166 ha
Grunty pozostałych właścicieli - 2922 ha

Lesistość - 47,2 %
Typ obwodu - leśny
Kategoria obwodu – średni

Opis obwodu

Z m. Kuzawka rzeką Bug obok miejscowości Różanka, Włodawa do m. Stare Sioło, dalej drogą na południe do m. Orchówek skąd drogą do m. Tarasiuki, a stąd nurtem rzeki Tarasienka do Kol. Żłobek. Z Kol. Żłobek szosą na zachód do skrzyżowania jej z linią energetyczną i tą linią na południe do granicy gminy Włodawa i tą granicą do szosy Chełm – Włodawa. Tą szosą na północ do skrzyżowania z szosą do Luty i dalej szosą do skrzyżowania w Lucie z rzeką Krzemianką i nurtem tej rzeki na północ do rzeki Włodawka. Nastepnie nurtem rzeki Włodawka w kierunku zachodnim obok m. Suchawa do ujścia rzeki Ulanówki i dalej nurtem Ulanówki obok Skorodnicy do skrzyżowania z szosą ze Starego Brusa do Lubienia i dalej tą szosą do Lubienia i przez Lubień do skrzyżowania z szosą z Lipówki do Wyryki i dalej w kierunku wschodnim przez Wyryki-Wola i Połód i dalej w kierunku północnym przez Wyryki – Adampol do kanału Trzebież i tym kanałem przez m. Korolówka, Kol Połód i dalej na wschód do Kol. Różanka i na północ do Kol. Stawki, do skrzyżowania z drogą z Konstantyna do Stawek i tą drogą na zachód przez m. Konstantyn do m. Krasówka, skąd drogą i następnie strumieniem do nurtu rzeki Hanna i jej nurtem do drogi biegnącej do m. Dańce, dalej drogą przez m. Dańce, Kol. Hanna, Hanna do rzeki Bug w m. Kuzawka.

Mapa obwdowu łowieckiego nr 61 (kliknij aby otworzyć dużą mapę w nowym oknie).

Mapa - obwód 61 - mała